Manege


Een voormalige agrarisch complex is tegen een nieuwbouwwijk komen te liggen. De nieuwe eigenaar heeft het voornemen de boerderij te verbouwen, stallen te slopen en een manege te realiseren. In het wensen en eisen pakket stonden  randvoorwaarden voor de tuin rondom de woning maar de indeling van de rest van het perceel was nog een vraagteken. Na inmeten van de locatie en opname bestaande beplanting is er een masterplan voor het gehele perceel ontworpen. Hierin zijn bestaande elementen behouden en zonodig versterkt om het oude agrarische gebruik en historie te bewaren.

Om de kleinschaligheid van de oude perceelsverkaveling te behouden en de nieuwbouw, ontsluitingsweg aan de rand te camoufleren is er een geluidswal ontworpen. Deze is variabel van hoogte breedte, af en toe onderbroken en beplant met inheemse beplanting. Tussen de manege en woning is een boomgaard, moestuin en de oude zandpad tussen de perceeltjes is behouden. Verder is er een kikkerpoel met eromheen knotwilgen, een nat graslandje in de uiterste hoek gerealiseerd.