Ontwerp & aanleg tuin Uden


Deze nieuwbouw woning is gebouwd op een kavel waar een oud huis heeft gestaan. Oude restanten van de tuin waren niet te behouden omdat alles te verwaarloosd was en gedateerd. Aanwezige bomen hadden dermate veel gebreken dat ze onveilig waren en gekapt moesten worden. De voorbereiding van het tuinplan liep parallel met dat van de architect en aannemer wat gezien het aantal ondergrondse voorzieningen betrof ideaal was. Deze woning is energiearm gebouwd en rondom de woning zijn infiltratie sytemen aangebracht om het hemelwater te bufferen. Onder de oprit bevind zich de koeling van de woning en in de achtertuin zijn putten geboord voor bodemwarmte. Aangezien de voortuin een stuk lager lag dan de weg is er voor honinggraat matten gekozen met grind erin om voldoende water in eigen tuin te infiltreren.

De voortuin is meteen doorontworpen tot definitief ontwerp en zo aangelegd. Als beplanting is er gekozen voor botanische kleinbloemige rozen in combinatie met grassen en kleine heesters waartussen in het voorjaar nog bolgewasjes bloeien.  Voor de achtertuin is een masterplan ontworpen en uitsluitend de randzone beplanting verder uitgewerkt. Tevens zijn er op specifieke plaatsen in de achtertuin grotere bomen aangeplant om voor privacy te zorgen. De bewoners gaan de komende jaren de achtertuin zelf verder vorm geven als ze meer vrije tijd krijgen. Ook is er voor de kleinkinderen voldoende plek op het grote terras en gazon. met de keuze van de beplanting is hier rekening mee gehouden ten aanzien van giftigheid, doorns en dergelijke.