Snoeien Zeeland


Jaren geleden is bij de aanleg van deze tuin een grote kastanje aangeplant. Echter de boom werd steeds zwakker, het blad kleiner en de groeischeutlengte nam af. Na onderxoerk bleek de boom geen nieuwe wortels gemaakt te hebben buiten de kluit die hij had met verplanten. De boom is gecontroleerd volgens VTA methode en deskundig gesnoeid om dood hout te verwijderen en herstel te bevorderen. Tevens is er een groeiplaats onderzoek geweest met daaruit voortvloeiend een plan van aanpak. Om een boom optimaler te laten groeien dient er voldoende ondergrondse ruimte te zijn. Dit heet in vaktermen groeiplaat volume of doorwortelbare ruimte. Hiervoor zijn wel randvoorwaarden nodig die te berekenen zijn. Een ezelbrugje is op een grondwaterprofiel circa 0,5 per jaar en op een hangwaterprofiel 0,75 m3 per jaar.

Een 2e methode is op droge grond, hangwaterprofiel of stedelijk gebied de vochtbalans methode. Om deze noom op te peppen en te zorgen dat in de komende 5 jaar er flink herstel plaatsvind en daarna een goede groei is voor gronduitwisseling gekozen. Aangezien er op de bestrating onder de boom geen verkeer komt is gekozen voor bomengrond ipv bomenzand. Dit kan wel een kleine verzkking geven het komende jaar door grondzetting maar dat is makkelijk te herstraten. Totaal is zo'n 0 m3 cunetzand vervangen door bomengrond en is er zowel een zuurstof circulatie systeem als een watergeefsysteem aangebracht. Middels deze slang waarmee water wordt gegeven kan ook nog extra mest periodiek worden toegevoegd om de boom een extra stimulans te geven zich te herstellen.