Herinrichting schoolplein


Ook schoolgebouwen krijgen soms meerdere functies en gebruikers. Teruglopende leerling aantallen en aanpassingen aan het pand om kosten te besparen en minder onderhoud te hebben komen vaak voor. Het oude omsloten 's avonds afgesloten terrein van een school heeft er hier functies bijgekregen waardoor het meer gebruikt wordt. De aangrenzende sporthal wordt door verenigingen gebruikt wat extra parkeerruimte betekend. Er is meer groen toegevoegd om de aangrenzende woningen te camoufleren hierdoor veranderd de perceptie van de ruimte positief.

In het gebouw zit behalve het lagere onderwijs ook een naschoolse opvang, kinderdagverblijf, worden cursusen gegeven en zijn er avondactiviteiten door hobbyclubs en functioneerd het als wijkgebouw. Voor al deze doelgroepen zijn er in het pand door verbouwingen voorzieningen aangebracht. Al deze partijen hadden wensen en eisen die ook in de buitenruimte inrichting meegenomen zijn. Zo is er voor de lagere school in de groenstroken ruimte gelaten om een moestuintje te realiseren voor educatieve doeleinden.