Amsterdam Reconstructie


Na een jarenlange restauratie van de brug over de Amstel nadert de oplevering. Langs de weg naar brug toe staan oude Iepen en Platanen die behouden moeten blijven. Gelijktijdig met de wegreconstructie is ons gevraagd om gronduitwisseling te realiseren en een beluchtingssysteem te realiseren. Gezien het drukke verkeer moest dit gefaseerd gebeuren om veel hinder te voorkomen. Met de krappe ruimte, leidingen tram en andere obstakels moest er zeer efficient gewerkt worden. Elke avond moest de weg weer volkomen vrij zijn van onze grondstoffen, machines en apparatuur. Bij het vrijzuigen van de wortels kwamen veel kabels, leidingen en bouwafval uit het verleden te voorschijn, de grond was dermate verdicht dat de bomen amper zuurstof konden opnemen.

Onder de nieuwe inrichting van de parkeervakken zit speciaal bomenzand om het groeiplaatsvolume te vergroten. Hierin is een beluchtingsysteem aangebracht met 4 verticale kokers om voldoende circultatie te krijgen. In de oude situatie hadden diverse bomen zuurstofgebrek wat te zien is aan de paarsverkleuring van de wortels. De boomspiegels worden een stuk verrruimd in de nieuwe situatie en worden met heestertjes ingepland. Ook hierdoor is weer meer vocht en zuurstofuitwisseling mogelijk.